Bamidbar

Bamidbar

במדבר

Bamidbar

Bamidbar

במדבר

$18,000
Naso

Naso

נשא

$18,000
Behaalotecha

Behaalotecha

בהעלתך

$18,000
Shlach

Shlach

שלח

$18,000
Korach

Korach

קרח

$18,000
Chukat

Chukat

חקת

$18,000
Balak

Balak

בלק

$18,000
Pinchas

Pinchas

פינחס

$18,000
Matot

Matot

מטות

$18,000
Masei

Masei

מסעי

$18,000